KÖZGYŰLÉS

Meghívó
A Kőbányai Diákok Sportegyesülete küldöttgyűlést tart 2024. május 30-án 17.00 órai kezdettel a Zrínyi Miklós Gimnázium ebédlőjében.

Napirend:
1./ A 2023. évi szakmai és gazdasági beszámoló
2./ Ellenőrző Bizottság jelentése
3./ Könyvvizsgálói jelentés ismertetése
4./ 2024. évi költségvetés
6./ Egyebek

Üdvözlettel:
Hajdu Péter (elnök sk.)
Budapest, 2024. április 25.

DOKUMENTUMOK