KÖZGYŰLÉS

Meghívó
A Kőbányai Diákok Sportegyesülete küldöttgyűlést tart 2023. május 31-én 17.30 órai kezdettel a Zrínyi Miklós Gimnázium ebédlőjében.

Napirend:
1./ A 2022. évi elnökségi és gazdasági beszámoló
2./ Ellenőrző Bizottság jelentése
3./ Könyvvizsgálói jelentés ismertetése
4./ 2023. évi költségvetés
6./ Egyebek
Üdvözlettel:
Hajdu Péter (elnök sk.)
Budapest, 2023. április 25.